บรรยากาศวันซ้อมใหญ่ ณ ไบเทค ของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559

          เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดซ้อมใหญ่งานพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559

▷ รอบรั้วเทคโนฯ

▷ รอบรู้วิชาการ

ติดต่อเรา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 

อาคาร 52 ชั้น 6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง  
เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800  
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 3208, 3277
โทรสาร. 0-2587-8256

E-mail : met@kmutnb.ac.th

โครงการ/กิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม
ครุศาสตร์เทคโนเพื่อชุมชน
ครุศาสตร์เทคโนรวมน้ำใจ
บริการวิชาการ

Copyright © 2019 Technological Education Department. King Mongkut's University of Technology North Bangkok. All rights reserved.