บรรยากาศวันซ้อมใหญ่ ณ ไบเทค ของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559

          เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดซ้อมใหญ่งานพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559