ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี เตรียมความพร้อมเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของภาควิชาฯ 

เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (พ.ศ.2558)

                                                                                                                

                เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของภาควิชาฯ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (พ.ศ.2558) ในวันพฤหัสบดีที่  12  พฤศจิกายน  2558  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

                ในโอกาสนี้ ภาควิชาฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดซุ้มสำหรับถ่ายภาพ มอบของที่ระลึก และจัดเลี้ยงอาหารสำหรับบัณฑิตในวันซ้อมย่อย ณ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

  บรรยากาศการจัดซุ้ม 

2 11 15 p8     2 11 15 p7    2 11 15 p6 
         
 2 11 15 p1    2 11 15 p2    2 11 15 p3
         

 ด้านนอกพร้อม # ด้านในพร้อม # ของที่ระลึกพร้อม 

2 11 15 p5    2 11 15 p9 

  # อาหารจะตามมา ในวันซ้อมย่อย ณ มจพ. ติดตามชมได้ในบรรยากาศวันซ้อมย่อย #

 

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี/ข่าว