ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญประจำปี 2559

                                                                                                                

       เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดพิธีทำบุญประจำปี 2559 ขึ้น ซึ่งงานในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ห้อง 605 ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี โดยมีหัวหน้าภาควิชาฯ ท่านอาจารย์ ดร.ธีรพงษ์  วิริยานนท์ เป็นประธานจุดธูปเทียนและท่านอาจารย์ มณฑา  ผุดฉวี เป็นผู้กล่าวนำคำอาราธนาศีลและช่วยดำเนินการเกี่ยวกับพิธีสงฆ์ในครั้งนี้ 

       ส่วนบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอิ่มเอมและเป็นกันเองของบรรดาผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ทางภาควิชาฯ ได้จัดเตรียมอาหารทั้งคาวหวานไว้ต้อนรับผู้ร่วมงานทุกท่านด้วย และในโอกาสนี้ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญประจำปีของภาควิชาฯ ในปีนี้ ขอบคุณค่ะ...

 

tumboon met 21 1 2559 03   tumboon met 21 1 2559 05
     
tumboon met 21 1 2559 04   tumboon met 21 1 2559 06
     
tumboon met 21 1 2559 11   tumboon met 21 1 2559 13
     
tumboon met 21 1 2559 09   tumboon met 21 1 2559 10
     
tumboon met 21 1 2559 18   tumboon met 21 1 2559 17

ภาพบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติม สามารถดูและดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง

 

http://met.fte.kmutnb.ac.th/index.php/the-teachers-day-observation/category/12-met-det-2559