บรรยากาศวันถ่ายภาพหมู่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


DSC 0070

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดงานถ่ายภาพหมู่สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 โดยภาพบรรยากาศภายในงานสามารถรับชมเพิ่มเติมได้ 2 ช่องทาง ดังลิงค์ที่แสดงด้านล่าง เว็บไซต์ภาควิชาฯ
 
http://met.fte.kmutnb.ac.th/index.php/the-teachers-day-observation
และ 
https://sites.google.com/view/metdet/activity/congratulations59