เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท – เอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

 

 met order1

 ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561- 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี : 02-5552000 ต่อ 2428
บัณฑิตวิทยาลัย : 02-5552000 ต่อ 3208 

ข้อมูลเพิ่มเติม