เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท – เอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

 

 order25621 Page 1


 ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี : 0-2555-2000 ต่อ 2428
บัณฑิตวิทยาลัย : 0-2555-2000 ต่อ 2422, 2424

หรือเว็บไซต์  http://www.grad.kmutnb.ac.th

สมัครผ่านระบบออนไลน์  http://grad.admission.kmutnb.ac.th