ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีจัดพิธีทำบุญประจำปี 2559 ขึ้น เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

 

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญประจำปี 2559

                                                                                                                

       เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดพิธีทำบุญประจำปี 2559 ขึ้น ซึ่งงานในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ห้อง 605 ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี โดยมีหัวหน้าภาควิชาฯ ท่านอาจารย์ ดร.ธีรพงษ์  วิริยานนท์ เป็นประธานจุดธูปเทียนและท่านอาจารย์ มณฑา  ผุดฉวี เป็นผู้กล่าวนำคำอาราธนาศีลและช่วยดำเนินการเกี่ยวกับพิธีสงฆ์ในครั้งนี้ 

       ส่วนบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอิ่มเอมและเป็นกันเองของบรรดาผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ทางภาควิชาฯ ได้จัดเตรียมอาหารทั้งคาวหวานไว้ต้อนรับผู้ร่วมงานทุกท่านด้วย และในโอกาสนี้ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญประจำปีของภาควิชาฯ ในปีนี้ ขอบคุณค่ะ..

อ่านเพิ่มเติม: ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีจัดพิธีทำบุญประจำปี 2559 ขึ้น เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559