พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษ 2559 (พ.ศ.2560)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี เตรียมความพร้อมเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของภาควิชาฯ

เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (พ.ศ.2560)

เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของภาควิชาฯ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (พ.ศ.2560) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ในโอกาสนี้ ภาควิชาฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดซุ้มสำหรับถ่ายภาพ มอบของที่ระลึก และจัดเลี้ยงอาหารสำหรับบัณฑิตและญาติบัณฑิตที่มาร่วมแสดงความยินดี ในวันซ้อมย่อย ณ ห้อง 605 ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.