กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559

   

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

            1.1 กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

             1.2 การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)” ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ

                                               

                                           


 

 

                                                                                                             

อ้างอิงจาก : http://www.fte.kmutnb.ac.th/news_detail.php?kmutnb=dHh0Tm89VFZScmVBPT0mY2F0ZT1UVkU5UFE9PSZiYWNrPVltMVdNMk41TlhkaFNFRTkmcGFnZT1UVkU5UFE9PQ%3D%3D