ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตภาควิชาฯ


เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาและจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการไบเทค บางนา โดยภาควิชาฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของขวัญที่ระลึกให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความยินดีและอบอุ่นของเหล่าบัณฑิต อาจารย์ และผู้เข้าร่วมแสดงความยินดี

ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
Detail Download
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
Detail Download
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
Detail Download
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
Detail Download
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
Detail Download
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
Detail Download
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
Detail Download
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
Detail Download
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
Detail Download
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
Detail Download
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
Detail Download
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
Detail Download
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
Detail Download
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
Detail Download
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
Detail Download
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
Detail Download
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
Detail Download
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
Detail Download
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
Detail Download
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
ซ้อมย่อย มจพ. 31 ต.ค. 60
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery