รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://grad.admission.kmutnb.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทร 02-587-8256 หรือ 02-555-2000 ต่อ 3208
http://met.fte.kmutnb.ac.th/
#MET #DET #KMUTNB #ปริญญาโท #ปริญญาเอก #เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา #ครุศาสตร์อุตสาหกรรม #รับสมัครนักศึกษา

ติดต่อเรา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 

อาคาร 52 ชั้น 6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง  
เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800  
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 3208, 3277
โทรสาร. 0-2587-8256

E-mail : met@kmutnb.ac.th

โครงการ/กิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม
ครุศาสตร์เทคโนเพื่อชุมชน
ครุศาสตร์เทคโนรวมน้ำใจ
บริการวิชาการ

Copyright © 2019 Technological Education Department. King Mongkut's University of Technology North Bangkok. All rights reserved.